NAMUNAVIY O’QUV REJALAR

 

Yangilangan Klassifikatorga muvofiq oliy ta'lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklarining Davlat ta'lim standartlari va o‘quv rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida