NAMUNAVIY O’QUV REJALAR 2014

 

O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan 2014-yil 10-martda 84-sonli buyruq bilan tasdiqlangan Namunaviy o'quv reja