Farmon va Qarorlar

 

Qarorlar

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori 2017 yil 6-aprel

O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA
O`RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
  (http://edu.uz )

Nomi
all-doc.png
all-doc.png
all-doc.png
all-doc.png
all-doc.png
all-doc.png
all-doc.png
all-doc.png